040 169 7220
010 419 0511
myynti@pkstulkit.fi

Kvalificerad tolk i Helsingforsregionen

När du behöver pålitliga tolk- eller översättningstjänster, kontakta PÄÄKAUPUNKISEUDUN TULKKIPALVELUT OY. Vi erbjuder våra tjänster till företag och privatpersoner i Helsingfors och övriga delar av huvudstadsregionen.

Översättningar och tolkningar

Vi utför tolkningar och översättningar på flera olika språk – du kan bekanta dig med vårt omfattande språkurval på vår hemsida. Du betjänas av erfarna översättare och tolkar som är bundna av tystnadsplikt och sekretess i sitt arbete. Vi behärskar även krävande tolkningssituationer.

Kontakta oss och fråga mer

Hörnstenen i vår verksamhet är hög kundnöjdhet, vilket har gett oss en stabil kundkrets. Vi har jour dygnet runt och kan därmed erbjuda mycket snabb service.

Kontakta oss och fråga mer! Du kan enkelt göra en beställning via blankett på vår hemsida.

Dela med sig: